Sistem termičkog hlađenja

  • Thermal cooling system-Gas liquid thermoelectric cooling / heating unit

    Termički sistem hlađenja-Gasna tečna termoelektrična jedinica za hlađenje / grijanje

    Sistem koji je ovdje predstavljen je termoelektrična jedinica za hlađenje/grijanje tipa zrak-tečnost sa rashladnom snagom od 170 vati gdje koristimo hladnjak sa ventilatorima za odvođenje topline termoelektričnih modula za hlađenje ili zagrijavanje cirkulirane vode ili tekućine.Jedinica je dizajnirana za hlađenje ili grijanje cirkulirane tekućine.Može ohladiti 2 litre vode od 25 ˚C do 1 ˚C u roku od jednog sata, a može se koristiti i za zagrijavanje vode do 100 ˚C.Izgrađen od naših termoelektričnih modula za hlađenje TEHC serije visokih performansi, jedinica pokazuje vrhunske performanse.Termoelektrična jedinica za hlađenje/grijanje od 170 W radi na 24 VDC sa povučenom strujom od 11 A.Kada je crvena žica spojena na plus, a crna na minus, ona je u načinu hlađenja, a ako je polaritet obrnut, onda je u načinu grijanja.